Parish

Hosur (Estd : 1992)

 • Name of Parish : St. George’s MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Dr. Vincent Punnathanathu
 • Ecl. District : Shimoga
 • Phone :
 • Email : vpunnathanam@gmail.com
 • Address : St. George’s MSCC Hosur, Umblebyle P.O. Shimoga, Karnataka

Ichilampady (Estd:1970)

 • Name of Parish : St. Thomas MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Robin Eettithadathil OIC
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email :
 • Address : St. Thomas MSCC Ichilampadi P.O., Nelliyadi S.Kanara 574 229, Karnataka

Josegiri (Estd : 1968)

 • Name of Parish : St. Joseph’s MSCC
 • Vicar : Very Rev. Fr. Peter John Valayil OIC
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email :
 • Address : St. Joseph’s MSCC Josegiri, Hosmada, Kadaba P.O., S.Kanara Karnataka - 574 221

Kadaba (Estd. 2011)

 • Name of Parish : St. Paul’s MSCC
 • Vicar : Very Rev. Fr. Eldho Puthenkandathil
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email : freldho@gmail.com
 • Address : St. Paul’s MSCC College Road, Kadaba, Puttur TQ

Karmai (Estd :1979)

 • Name of Parish : St. Mary’s MSCC
 • Vicar : Very Rev. Fr. Peter John Valayil OIC
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email :
 • Address : St. Mary’s MSCC Karmai, Mardala P.O., Kadaba, S.Kanara 574 230

Kemmara (Estd :1993)

 • Name of Parish : St. Mary’s MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Thomas Simon Kanjirathumkal
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email : binishsimon@gmail.com
 • Address : St. Mary’s MSCC Kemmara, Koila P.O. Uppinangady, S.Kanara

Kodiambala (Estd : 1978)

 • Name of Parish : St. George’s MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Rino John Erupathanchil
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email : rinojohn101@gmail.com
 • Address : St. George’s MSCC Kodiambala P.O., Kadaba (via) S.Kanara Dt., Karnataka

Kundapura – Nooji (Hebri)

 • Name of Parish : St George Malankara Catholic Mission
 • Vicar : Rev. Fr. Joseph Angelo Mampoothara OIC
 • Ecl. District : Shimoga
 • Phone :
 • Email : tinumampoo@gmail.com
 • Address : Madamakki P.O. Kuchoor Village, Karkala T.Q., Udupi Dist – 576 212

Kunthoor (Estd : 1978)

 • Name of Parish : St. George’s MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Thomas Simon Kanjirathumkal
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email : binishsimon@gmail.com
 • Address : St. George’s MSCC Kunthoor P.O., Uppinangady S.Kanara 574 341, Karnataka

Manipal (Estd : 2019)

 • Name of Parish : Mission Station
 • Vicar : Very Rev. Fr. John Nellivila
 • Ecl. District : Shimoga
 • Phone :
 • Email : nellivila@gmail.com
 • Address : Malankara Catholic Church C/o Christ Church, Eshwar Nagar, Manipal, Udupi Dist., Karnataka
Page 2 of 4 Previous 1 2 3 Next