Parish

Addahole (Estd : 1980)

 • Name of Parish : St. Mary’s MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Varghese Kaipanaduka OIC
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email : kaipanadukajoy@gmail.com
 • Address : St. Mary’s MSCC Addohole, Gudhya P.O. Nelliyadi, S.Kanara 574 229

Bathody (Estd :1989)

 • Name of Parish : Assumption MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Eldho Puthenkandathil
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email : freldho@gmail.com
 • Address : Assumption MSCC Bathody, Mardala P.O. Kadaba, S.Kanara Karnataka - 574 230

Bhadravathi (Estd : 1993)

 • Name of Parish : St. Mary’s MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Thomas Neernakunnel
 • Ecl. District : Shimoga
 • Phone :
 • Email : neeranachan@gmail.com
 • Address : St. Mary’s MSCC Hosmane Circle, Bhadravathi P.O. Shimoga Dt., Karnataka

Byndoor

 • Name of Parish : St. Thomas MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Vincent George Punnathanathu
 • Ecl. District : Shimoga
 • Phone :
 • Email : vpunnathanam@gmail.com
 • Address : C/o St. Thomas Residential School, Byndoor

Carmelaram, Bangalore

 • Name of Parish : St. Alphonsa MSCC
 • Vicar : Very Rev. Fr. Koshy Kacknatt Corepiscopo
 • Ecl. District : Bangalore
 • Phone :
 • Email : frkoshykackanatt@gmail.com
 • Address : Carmelaram, Bangalore

Doodally (Estd:1994)

 • Name of Parish : St. George MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Vincent George Punnathanathu
 • Ecl. District : Shimoga
 • Phone :
 • Email : vpunnathanam@gmail.com
 • Address : Doodally, Byndoor

Ganganadu (Estd : 1992)

 • Name of Parish : St. George’s MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Vincent George Punnathanathu
 • Ecl. District : Shimoga
 • Phone :
 • Email : vpunnathanam@gmail.com
 • Address : St. George’s MSCC Ganganadu, Byndoor P.O. D.Karnataka

Hennur, Bangalore

 • Name of Parish : St. Mary’s MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Ajeesh C.K.
 • Ecl. District : Bangalore
 • Phone :
 • Email : ajeeshck11@gmail.com
 • Address : 1823/1, 80 ft.Road, Hennur Main Road, K.K. Halli, Kalyan Nagar Post, Bangalore, Karnataka – 560 043

Hosur (Estd : 1992)

 • Name of Parish : St. George’s MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Rooble Ayiravelil
 • Ecl. District : Shimoga
 • Phone :
 • Email : rooblejosepalathra@gmail.com
 • Address : St. George’s MSCC Hosur, Umblebyle P.O. Shimoga, Karnataka

Ichilampady (Estd:1970)

 • Name of Parish : St. Thomas MSCC
 • Vicar : Rev. Fr. Robin Eettithadathil OIC
 • Ecl. District : Dakshina Kannada
 • Phone :
 • Email :
 • Address : St. Thomas MSCC Ichilampadi P.O., Nelliyadi S.Kanara 574 229, Karnataka
Page 1 of 4 1 2 Next